(zelfst. naamw.)
Planten die uit zichzelf terecht zijn gekomen op een plaats waar men hen wenst.

Laatste stellingen:

“Nature is everywhere, we just need to learn to see it.” – Emma Marris

“As we have to travel ever farther to find untouched wilderness, we are beginning to realize that the expanding urban sprawl is perhaps not something to be depressed about, but rather something very exciting, as entirely novel forms of life are evolving right under our noses” – Menno Schilthuizen

“Drive Nature out with a pitchfork, she’ll come right back, Victorious over your ignorant confident scorn.” – Horace (21 v.C.)

“By now, more than half of all people live in cities; the same tendency appears to be true of flora and fauna.” – zoologist Josef H. Reichholf

Cities have fewer plants but more productive ones – Conservation

gewildgroei pioniers Ereprijs laureaten

“Given that cities are human creations, spontaneous plants have become the defacto native vegetation of the city” – Peter Del Tredici

“Essentially, cities have already warmed up to the level that the countryside is predicted to reach over the next 20 to 30 years, and thus they present valuable opportunities to study how climate change will play out.” – Peter Del Tredici

“Nature gives us everything free. Let’s put it at the heart of everyday economic life.” – Dieter Helm

“Je tuin laten verwilderen is goed voor het klimaat.” – De Morgen

“Weeds thrive in the company of humans. They aren’t parasites, because they can exist without us, but we are their natural ecological partners, the species alongside which they do best.” – Richard Mabey

“What is a weed? A plant whose virtues have not yet been discovered.” – Ralph Waldo Emerson (1904)

“Laat groeien wat groeit en beperk het menselijke ingrijpen tot de allernoodzakelijkste handelingen – de natuur ordent immers zichzelf.” – Louis Le Roy

“De mate waarin de mens de natuur begrijpt en van haar krachten gebruik weet te maken, is de voorwaarde voor de kwaliteit en het niveau van het menselijk leven.” – Albert Szent-Gyorgui

“Wij zullen in de toekomst allemaal stedelingen worden, of we willen of niet. We zouden dus blind in de val lopen, indien we de oplossing van de onnatuurlijkheid van de straat niet in de stad zelf zouden zoeken.” – Wouter Reh (1972)

“De eentonigheid van de moderne stedenbouw wordt slechts versterkt door wat in het planologisch jargon de ‘groenvoorziening’ heet, rechthoekige, gladgeschoren grasmatten met een paar gesnoeide boompjes en enige keurige, afgebakende bloembedden, waar menig mens op afknapt.” – Louis Le Roy

“Sommige mensen die slapen met hun smartphone, elk tingeltje dat ie geeft worden ze weer wakker. Je brein krijgt geen rust meer. Dat is ook wel denk ik wat de behoefte aan natuur in de stad groter maakt.” – Robert van Dongen

“Kijken naar een stoel kost meer energie dan het kijken naar een boom.” – Robert van Dongen

“Als het mooi is, blijft het mooi”

“The major problems in the world are the result of the difference between how nature works and the way people think.” – Gregory Bateson

“Als wij de steden in de toekomst leefbaar willen houden, dan is het noodzakelijk dat we leren samenleven met de natuur. Stadsgroen, zoals we dat kennen, is onhoudbaar.”

“Ontharden en vergroenen, in combinatie met gewildgroei, is de meest logische en betaalbare manier om onze steden klimaatbestendig te maken.”