Gewildgroei en Operatie Steenbreek trekken vanaf 2017 intensiever met elkaar op en sluiten daarom een partnerschap. Beide organisaties hebben als doel dat er meer groen en dus biodiversiteit in straten, wijken, dorpen en steden komt.

Operatie steenbreek
Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en andere dieren.

Gewend geraakt
Wout Veldstra, voorzitter van Operatie Steenbreek: ‘De doelstelling van Gewildgroei sluit mooi aan op die van onze stichting. We zijn er aan gewend geraakt om onze omgeving totaal naar ons gemak in te richten. Een stenen, onderhoudsvrije tuin is een modetrend, die uit commerciële motieven in stand wordt gehouden. We zien dit in woon- en tuin programma’s steeds weer terug. Wij pleiten voor meer spontaniteit; ook wat er vanzelf gaat groeien kan voor mooie verrassingen zorgen. En het is nog eens gratis ook!’.

Activiteiten
Gebruikmaken van elkaars netwerken is een van de activiteiten waar in 2017 mee gestart wordt. Naar concrete onttegelacties die samen ontplooid gaan worden, wordt de komende tijd gekeken.