Living Pavement is een open tegelsysteem dat ruimte geeft aan spontane vegetatie in de openbare ruimte. Living Pavement legt verbanden tussen actuele thema’s als regenwateroverlast, het hitte-eiland-effect en fijnstof en de groeiende behoefte van de stedeling aan meer contact met groen in de directe leefomgeving.

Vanaf januari 2019 is niet langer mogelijk om tegels te bestellen.