“De mate waarin de mens de natuur begrijpt en van haar krachten gebruik weet te maken, is de voorwaarde voor de kwaliteit en het niveau van het menselijk leven.” – Albert Szent-Gyorgui