“Laat groeien wat groeit en beperk het menselijke ingrijpen tot de allernoodzakelijkste handelingen – de natuur ordent immers zichzelf.” – Louis Le Roy

“Wij zullen in de toekomst allemaal stedelingen worden, of we willen of niet. We zouden dus blind in de val lopen, indien we de oplossing van de onnatuurlijkheid van de straat niet in de stad zelf zouden zoeken.” – Wouter Reh (1972)

“De eentonigheid van de moderne stedenbouw wordt slechts versterkt door wat in het planologisch jargon de ‘groenvoorziening’ heet, rechthoekige, gladgeschoren grasmatten met een paar gesnoeide boompjes en enige keurige, afgebakende bloembedden, waar menig mens op afknapt.” – Louis Le Roy