“De mate waarin de mens de natuur begrijpt en van haar krachten gebruik weet te maken, is de voorwaarde voor de kwaliteit en het niveau van het menselijk leven.” – Albert Szent-Gyorgui

“Wij zullen in de toekomst allemaal stedelingen worden, of we willen of niet. We zouden dus blind in de val lopen, indien we de oplossing van de onnatuurlijkheid van de straat niet in de stad zelf zouden zoeken.” – Wouter Reh (1972)