“Laat groeien wat groeit en beperk het menselijke ingrijpen tot de allernoodzakelijkste handelingen – de natuur ordent immers zichzelf.” – Louis Le Roy

“De eentonigheid van de moderne stedenbouw wordt slechts versterkt door wat in het planologisch jargon de ‘groenvoorziening’ heet, rechthoekige, gladgeschoren grasmatten met een paar gesnoeide boompjes en enige keurige, afgebakende bloembedden, waar menig mens op afknapt.” – Louis Le Roy